Markt en bedrijf

 

De denkgroep is van oordeel dat samenwerking tussen productiebedrijven een absolute ‘must’ zal worden in de toekomst. Er wordt verwacht dat een beleid gevoerd wordt om zowel commerciële als logistieke samenwerking tussen productiebedrijven te ondersteunen en te stimuleren. Een beleid gesteund op centrumvorming en samenwerking heeft een belangrijke impact op de toekomstige mobiliteit.

 

De economische duurzaamheid van de bedrijven dient versterkt te worden. Liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit vormen de basis van deze duurzaamheid. Daarnaast moeten ondernemingen ook rekening houden met ecologische duurzaamheid.

 

Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen enerzijds de eisen op het vlak van energiegebruik, lichtpollutie, lucht-, water en grondverontreiniging, gebruik van pesticiden enz. en anderzijds de economische haalbaarheid van de onderneming.