Missie

De denkgroep Sierteeltstrategie 2020 ontwikkelt in alle onafhankelijkheid nieuwe visies op basis van de evoluties waarmee de sector geconfronteerd wordt.

 

De Vlaamse sierteeltsector zal de komende decennia grondige wijzigingen ondergaan en belangrijke inspanningen moeten leveren om zijn positie op de Europese markt te versterken. Volgende factoren zullen de bestaans- en bedrijfszekerheid van de sierteelt in belangrijke mate bepalen: ruimte, onderwijs en personeel, onderzoek en innovatie, markt en bedrijf, en gewasbescherming.

Ruimte

 

De bestaans- en bedrijfszekerheid van de sector wordt in hoge mate bepaald door de factor ‘ruimte’.

 

Bestaande sierteeltbedrijven moeten voldoende ontwikkelingskansen blijven krijgen om uit te breiden en te moderniseren. De denkgroep verwacht dat de Vlaamse regering de verschillende ontwikkelingen in nauw overleg met de sector uitvoert waarbij de creativiteit van de sector niet gedwarsboomd wordt door administratieve rompslomp en wetgeving

Onderwijs en personeel

 

Het onderwijs afstemmen op het bedrijfsleven is een noodzaak. De sector heeft als opdracht met constructieve voorstellen in dialoog te treden met het onderwijs en te werken aan een positief imago in functie van de tewerkstelling. Ook het tuinbouwonderwijs heeft daar een opdracht.

 

De  sector heeft nood aan gemotiveerde, verantwoordelijke en leidinggevende medewerkers. De tuinbouwbedrijven worden steeds groter en moeten meer gemanaged worden. De bedrijfsleider is een manager geworden. Door de wijzigende bedrijfsstructuur is er een toenemende behoefte aan een middenmanagement, ingevuld door medewerkers die een adequate opleiding in het tuinbouwonderwijs genoten hebben.

Onderzoek en innovatie

 

Sierteeltstrategie 2020 beschouwt innovatie als een continu proces en een drijvende kracht in de sierteeltsector. Innovatie in de sierteelt kan van diverse aard zijn (technisch, assortiment, administratief, logistiek, diversificatie, ketenbenadering,…) en dient vaak in stappen gezet te worden om succesvol te zijn. Innovatie dient aangemoedigd en ondersteund te worden vanuit de overheid.

Markt en bedrijf

 

De denkgroep is van oordeel dat samenwerking tussen productiebedrijven een absolute ‘must’ zal worden in de toekomst. Er wordt verwacht dat een beleid gevoerd wordt om zowel commerciële als logistieke samenwerking tussen productiebedrijven te ondersteunen en te stimuleren. Een beleid gesteund op centrumvorming en samenwerking heeft een belangrijke impact op de toekomstige mobiliteit.

 

De economische duurzaamheid van de bedrijven dient versterkt te worden. Liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit vormen de basis van deze duurzaamheid. Daarnaast moeten ondernemingen ook rekening houden met ecologische duurzaamheid.

 

Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen enerzijds de eisen op het vlak van energiegebruik, lichtpollutie, lucht-, water en grondverontreiniging, gebruik van pesticiden enz. en anderzijds de economische haalbaarheid van de onderneming.

Gewasbescherming

 

Gewasbeschermingsmiddelen moeten correct aangewend worden, met minimale impact op het milieu en met maximale bescherming van de plantDeze middelen zijn een essentiële pijler in de geïntegreerde bestrijding. Langs de andere kant toot het stijgende belang van milieulabels het belang aan van een doordachte aanpak van de gewasbeschermingsproblematiek.