Onderzoek en innovatie

 

Sierteeltstrategie 2020 beschouwt innovatie als een continu proces en een drijvende kracht in de sierteeltsector. Innovatie in de sierteelt kan van diverse aard zijn (technisch, assortiment, administratief, logistiek, diversificatie, ketenbenadering,…) en dient vaak in stappen gezet te worden om succesvol te zijn. Innovatie dient aangemoedigd en ondersteund te worden vanuit de overheid.