Over ons

Het doel van de denkgroep Sierteeltstrategie 2020 is om met een aantal sleutelfiguren uit de sierteeltsector, aangevuld met experten en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, een aantal krijtlijnen uit te tekenen en beleidssuggesties te doen om de Vlaamse sierteeltsector te wapenen voor de toekomst.

 

De denkgroep Sierteelstrategie 2020 werd in 2007 opgericht op vraag van toenmalig Minister Leterme met als doelstelling toekomstscenario’s voor de Vlaamse sierteeltsector uit te tekenen.

 

Sierteeltstrategie 2020 heeft de volgende belangrijke themas van de sector gedefinieerd: ruimte, personeel, innovatie, onderzoek & onderwijs, familiaal karakter, ketenbeheer en professionalisme. Deze themas worden verder uitgediept en de denkgroep stelde een visietekst op op basis waarvan Sierteeltstrategie acties onderneemt om de toekomst van de sector te verzekeren.