Ruimte

 

De bestaans- en bedrijfszekerheid van de sector wordt in hoge mate bepaald door de factor ‘ruimte’.

 

Bestaande sierteeltbedrijven moeten voldoende ontwikkelingskansen blijven krijgen om uit te breiden en te moderniseren. De denkgroep verwacht dat de Vlaamse regering de verschillende ontwikkelingen in nauw overleg met de sector uitvoert waarbij de creativiteit van de sector niet gedwarsboomd wordt door administratieve rompslomp en wetgeving.